Статии

Вербална диспраксия
Статии

Вербалната диспраксията е неврологично моторно говорно нарушение. Децата с вербална диспраксия срещат големи трудности при планирането и програмирането на прецизните и специфични серии от движения на езика, устните, челюстта и мекото небце, които са необходими за разбираемия говор. Не се дължи на нарушен мускулен тонус, абнормални рефлекси или парализа.

Освен терминът „вербална диспраксия“ се употребяват още „детска говорна апраксия“, „говорна апраксия на развитието“ или „вербална апраксия“.

В сайта на Американската асоциация на логопедите и фониатрите /ASHA/ е възприет терминът „детска говорна апраксия“. В България е по-наложен терминът „вербална диспраксия“. В настоящата статия ще се използва този термин. Независимо кой термин се употребява, ключовата дума е „праксис“. Праксис означава планирано движение. Трудностите при планиране на говорните движения са основния белег на вербалната диспрасия.

Дислексия
Статии
   Дислексията се характеризира с трудности при точното и/или плавно разпознаване на думи, лош правопис и способности за декодиране. Тези трудности обикновено са резултат от дефицит във фонологичния компонент на езика.Те са неочаквани на фона на добрите когнитивните способности на детето и на адекватното обучение, което получава. Вторичните последствия от дислексията могат да включват проблеми при разбиране на прочетеното. Поради своите затруднения детето чете по-малко, което оказва влияние върху обогатяване на речника и познанията ( Международната асоциация по дислексия, 2002г.).

  Хората с дислексия обикновено са със средна до висока интелигентност. Много от тях са надарени в различни области, свързани с изкуство.

   Известни личности, за които се твърди, че са имали дислексия са: Томас Едисон, Алберт Айнщайн, Леонардо да Винчи, Уинстън Чърчил.

Независимо от силните си страни, дислексиците срещат значителни трудности:

  • Късно проговаряне
  • Затруднено научаване на буквите
  • Трудности при организирането на устния и писмения език
  • Трудно запаметяване на цифри и факти, обвързани с цифри
  • Проблеми при устойчивостта на внимание и разбирането на дълги текстове
  • Нарушен правопис
  • Затруднено учене на чужд език
  • Трудности при извършване на математически операции и разбиране на текстови задачи
 
 Тези затруднения не произлизат от физически проблем с очите или ушите, а по-скоро са резултат от неврологичното функциониране на мозъка.
Стратегии за подпомагане на езиково-говорното развитие
Статии

Говорете за това, което правите вие самите.

Мислете за себе си като за готвач от готварски канал. Думите да отговарят на действията. Така детето ще свърже по-лесно действията с думите, с които ги назоваваме.
Правило: „Изказването да е просто, кратко и забавно!“ Например: "Първо режа моркови. После ги слагам в тенджерата. Хоп и готово!" Не очаквайте детето да повтаря.

Споделено внимание
Статии

Споделеното внимание е умението да се фокусираме заедно върху нещо /хора, обекти, събитие или концепт/. Включва способността за привличане, задържане и превключване на вниманието.  При споделянето на внимание възрастният и детето поглеждат едновременно към един и същ обект и/или посочват към него с цел комуникация.

Постигнато е, когато един човек насочи друг към обект чрез задържане на погледа, посочване или по друг вербален или невербален начин.

Споделянето на внимание е нещо повече от това двама човека да гледат към един и същ обект. Спеделеното внимание е като потупване по рамото, което има значението на „Хей, погледни тук.“ и е последвато от невербален отговор със смисъла на „О, да, видях това.“

Умението за споделяне на вниманието може да е показател за бъдещото езиковото развитие. То е свързано с разбирането, продукцията и ученето на думи. Осигурява информация на децата за средата и дава възможност за изграждане на връзка между  обектите и думите, които използваме за назоваването им.

Споделеното внимание има важна роля и при изграждане на теорията на ума. Теорията на ума е способността да разпознаваш и характеризираш собствените си ментални състояния /вярвания, намерения, желания/ и тези на другите. Включва и разбирането, че другите могат да имат различни вярвания, желания и намерения от твоите собствени.

Обобщено споделянето на фокус не само помага на индивидите да комуникират, но също така развива важни социални умения като изграждане на връзка с друг човек и приемане на различна от своята гледна точка.

Способността за изграждане на споделено внимание може да бъде негативно повлияна от слепота, глухота и други нарушения на развитието като аутизъм.

7 мита за логопеда
Статии
Мит 1: Логопедът работи с деца на възраст 5+ години.

Истина: Съвременната логопедична терапия се провежда още във възрастта под 3 години. Колкото по-рано започне, толкова по-големи са шансовете на детето да развие пълния си потенциал и да настигне връстниците си.
Виж "Действай навреме"