Дислексия

5 Октомври 2015г.

Какво е дислексия?

Дислексия
   Дислексията се характеризира с трудности при точното и/или плавно разпознаване на думи, лош правопис и способности за декодиране. Тези трудности обикновено са резултат от дефицит във фонологичния компонент на езика.Те са неочаквани на фона на добрите когнитивните способности на детето и на адекватното обучение, което получава. Вторичните последствия от дислексията могат да включват проблеми при разбиране на прочетеното. Поради своите затруднения детето чете по-малко, което оказва влияние върху обогатяване на речника и познанията ( Международната асоциация по дислексия, 2002г.).

  Хората с дислексия обикновено са със средна до висока интелигентност. Много от тях са надарени в различни области, свързани с изкуство.

   Известни личности, за които се твърди, че са имали дислексия са: Томас Едисон, Алберт Айнщайн, Леонардо да Винчи, Уинстън Чърчил.

Независимо от силните си страни, дислексиците срещат значителни трудности:

  • Късно проговаряне
  • Затруднено научаване на буквите
  • Трудности при организирането на устния и писмения език
  • Трудно запаметяване на цифри и факти, обвързани с цифри
  • Проблеми при устойчивостта на внимание и разбирането на дълги текстове
  • Нарушен правопис
  • Затруднено учене на чужд език
  • Трудности при извършване на математически операции и разбиране на текстови задачи
 
 Тези затруднения не произлизат от физически проблем с очите или ушите, а по-скоро са резултат от неврологичното функциониране на мозъка.

Може ли да се помогне на дете или възрастен с дислексия?

Дислексия
Да! Мозъкът на отделния човек е уникален  и се състои от силни и слаби страни. Всеки от нас е добър и се справя по-лесно в определена област и има други области, в които се нуждае от повече обяснения и усилия, за да натрупа необходимото познание.

   Макар дислексията да е състояние, което остава за цял живот, при прилагане на правилни терапевтични техники, това състояние може да се подобри и детето да достигне пълния си потенциал.

   Терапията при дислексия е индивидуализирана и цели да подобри нивото на функциониране и представяне на ученика в училищната среда. Освен това се стреми да го превърне в компетентен и уверен индивид.

Дислексия

Автор: логопед Невена Илиева

Сподели