Игри с брошури

Игри с брошури
В ежедневието ни често попадаме на рекламни материали, които се борят за вниманието ни. Как можем да ги превърнем в нещо полезно?
Ние от "ЛогоМагика" ви предлагаме няколко интересни игри с брошури. Те са забавни, лесни, евтини и развиващи. Опитайте!

Игри за фина моторика

Игри с брошури
Късане и мачкане. 
Чудесен начин да се развие силата на ръката. Предложете на детето да накъса брошурата на малки части. Обяснете, че това е допустимо само за брошурите или за стара хартия, за да не пренесе детето тази дейност и върху книжките си.
Покажете как късаме, като захванем листа в горната му част и разминаваме движението на двете ръце. След като детето е накъсало няколко по-големи парчета, може да ги залепи върху контур на голяма разпечатана фигура, например пеперуда. Друг вариант е да ги намачка и направи на топче, а после да се прицелва в кутия на земята или кош на стената. Така ще развива зрително-моторната си координация.
Рязане с ножица
За по-неопитните в рязането, може да разчертаете брошурите на прави вертикални или хоризонтални линии, които детето трябва да следва и изреже. При по-напредналите се преминава направо към рязане по инструкция. Например: "Първо изрежи портокалите, а после ябълките."

Ограждане по инструкция

Инструкциите са прости или сложни. Взависимост от възрастта на детето и езиковите му умения, подбираме инструкциите.
Пример за проста инструкция е: "Огради банани.".
Сложните са двустепенни: "Огради малини, а после намери и огради моркови."
Възможно е да не посочваме директно обекта, който искаме детето да огради, а да го опишем кратко като словесна гатанка: "Намислих си нещо жълто, което се прави от мляко и започва със звук К. Що е то? Намери го и го огради."
Обектите в брошурите са много на една страница и са доста цветни. Това може да е предизвикателство към вниманието на по-малките деца. Ако детето се затруднява да намери продукта, който изисквате, направете кръг с пръст в близката зона до него.

Кой ще намери пръв?

Играта е подходяща за малка група. Наподобява бинго. Нужно е да разполагате с няколко на брой брошури. Възрастният задава обекта, върху който детето трябва да сложи копче/бобче. Печели този, който е открил пръв картината на брошурата.

Сортиране

Игри с брошури
Игрите за сортиране и категоризиране са чудесни за развитие на мисленето. При по-малките деца е добре картините, които ще се сортират, да са изрязани предварително и те само да ги лепят. Можем да сортираме по различни признаци. Такива са:
  • Яде ли се или не се яде?
  • Сладко или солено?
  • Плод или зеленчук?
  • Храна или напитка? Яде се или се пие?
  • От какво е направено - месо, мляко или пшеница?

Едно или много?

Развива способността на детето да образува множествено число. Докато разглеждате брошурата, назовавайте картините - едно мляко, много шишета. 

С кой звук започва?

Нека детето огради (изреже и залепи на отделен лист) всички картини, чиито названия съдържат звук "Р". Предложете му да определи мястото на звука в думата. Къде намира  - в началото, средата или края?
Изпишете буквата на конкретния звук, за да се запознае детето с образа й. Нека детето я очертае с пръст или опита да я напише самостоятелно.

Игра "Списък за пазар"

Ако детето е ограмотено, можем да му дадем списък за пазар, като посочим и количествата. Например:
  • 1 кг. краставици
  • 2 кофички кисело мляко
  • 1 шоколад
Нужно е да го прочете. После да намери необходимите продукти в брошурата и да изчисли парите за пазар, които ще са му нужни.