Услуги

Услуги
Логопедичен център „ЛогоМагика” извършва диагностика и терапия при:
Езикови нарушения
Късно проговаряне, детето говори като чужденец родния си език, има бебешки говор, не употребява малките думи в изречението, не използва правилно род и число (син топка) и т.н.

Артикулационни нарушения
Пропуски, замени или грешно произнасяне на звукове като Ф, В, С, З,Ц, Ш, Ж, Ч, Р, Л и др.

Заекване
Характеризира се с повторение или удължаване на звукове, думи или фрази по време на говорене.
Дислексия, дисграфия, дискалкулия
Нарушения на четенето, писането и математическите умения, за които са характерни:
Детето заменя сходни ръкописни букви. Пропуска, добавя или размества букви и срички. Пише разделно части на една дума, слива съседни думи. Не спазва редовете.
Чете бавно (3-10 пъти по-бавно от скоростта на нормалния читател). Често губи мястото на четене. Нарушено е разбирането.
Трудно чете числата и разбира математическите знаци и термини. Среща трудности при решаване на устни и текстови задачи.

Цени на логопедичните услуги

Услуги

Консултация и диагностика с логопед

Консултация и диагностика  с логопед - 50лв.
Диагностика и изготвяне на писмен логопедичен статус (вкл. за ТЕЛК) - 80лв.
* Изготвяне на писмен логопедичен статус за деца, които посещават центъра минимум от 6 месеца редовно - безплатно
Услуги

Индивидуална терапевтична сесия

Индивидуална терапевтична сесия в делничен ден  (45 мин.) – 40лв. 
Услуги

Терапевтична сесия през уикенда

Индивидуална терапевтична сесия в събота/неделя или на официален празник (45 мин.) – 50лв.