Вашето дете на 1 година

Какво правят децата на тази възраст?

Вашето дете на 1 година

Социално/ Емоционално развитие

 • Детето се срамува от непознати. Нервничи в тяхно присъствие.
 • Плаче, когато мама или татко излязат от стаята.
 • Има любими предмети и хора.
 • Показва страх в определени ситуации.
 • Подава книга, когато иска да чуе приказка.
 • Повтаря звуци или действия, когато иска да привлече внимание.
 • Подава крак или ръка, за да помогне при обличане.
 • Играе на криеница (Peek-a-Boo) и участва в двигателни игри, като имитира възрастния. Оригиналната американска игра, посочена в чек листа се нарича “pat-a-cake”.

Езиково/ Комуникативно развитие

 • Изпълнява прости словесни инструкции.
 • Използва прости жестове за довиждане и клати глава за „не”.
 • Издава звуци с промяна в тона, които приличат повече на говорните звукове.
 • Казва „мама” и „дада” и използва възклицания като „ох”.
 • Опитва се да повторя думи след възрастния.

Когнитивно развитие (учене, мислене)

 • Изучава предметите по различни начини чрез раздрусване, удряне, хвърляне.
 • Открива скрити неща лесно.
 • Поглежда към правилната картина или предмет, когато е назован.
 • Копира жестове.
 • Слага предмети в кутия и вади предмети от кутия.
 • Удря две неща едно в друго.
 • Започва да използва предметите по предназначение, например знае, че се пие от чаша и че четката е за ресане. Показва с жест.
 • Пуска предмети без помощ.
 • Посочва с пръст обекти.
 • Изпълнява прости инструкции като „Вдигни играчката.”

 Двигателно/ Физическо развитие

 • Може да седне само от легнало положение без помощ.
 • Изправя се, ходи, като се държи за мебелите.
 • Вероятно е да успее да се задържи право за известно време.
 • Може да успее да направи няколко крачки без опора.

Обърнете се към специалист, ако Вашето дете:

 • Не пълзи.
 • Не може да се изправи с опора.
 • Не търси неща, които е видяло да криете.
 • Не сочи с пръст към предмети.
 • Не владее жестове като помахване или клатене с глава.
 • Не изговаря думи като „мама” или „дада”.
 • Губи умения, които е било овладяло преди.

Как можете да подпомогнете развитието на детето?

 • Дайте време на детето да опознае нов човек, който ще полага грижи за него (бавачка, баба). Вземете позната играчка или одеялото му, за да може да се успокоява.
 • В отговор на нежелано поведение кажете „Не” категорично. Не крещете, не шляпайте детето и не давайте дълги обяснение.
 • Награждавайте го с много целувки, прегръдки и похвали, когато се държи добре.
 • Отделяйте много повече време (4:1) да поощрявате желаното поведение отколкото да наказвате нежеланото. Четири похвали се равняват на една санкция.
 • Говорете на детето за това, което правите. Например: „Мама бърше ръцете ти с кърпа.”
 • Четете заедно с детето всеки ден. Нека то само разгръща страниците на книгата.
 • Наградете над това, което детето казва или показва. Ако посочи към топка и каже „то”, („тота”, тока”), вие отговорете: „Топка. Да, това е голяма, синя топка.”
 • Дайте на детето пастели и хартия и го оставете да драска свободно. Покажете му как да рисува хоризонтални и вертикални линии в границите на листа. Окуражете го, когато се опита да копира вашия модел.
 • Играйте с кубчета, игри за сортиране и откриване на точното място на форми. Включете и други игри, които ще накарат детето да използва ръцете си.
 • Скрийте малки предмети и играчки и накарайте детето да ги открие.
 • Карайте детето да назовава части от тялото си или други обекти от близкото обкръжение.
 • Пейте песни и ги съчетайте с движения. В оригиналния чек лист са посочени следните песни: “The Itsy Bitsy Spider” и “Wheels on the Bus.” Ако решите да използвате движенията, пейте на български. Български популярен аналог на тези игри е „Дай, бабо огънче”.
 • Дайте на детето стара тенджера  и тиган или малко барабанче и го насърчете да свири.
 • Осигурете много безопасно място за детето, което може да проучва.
 • Купете на детето играчки за бутане и дърпане.

Източници:

Сподели