Вашето дете на 5 години

Какво правят децата на тази възраст?

Вашето дете на 5 години

Социално/ Емоционално развитие

 • Иска да угоди на приятелите си и да бъде като тях.
 • Все по-често действа съгласно правилата.
 • Обича да пее, танцува и участва в детски представления.
 • Наясно е с различията в пола.
 • Може да определи кое е истинско и кое измислица.
 • Показва повече независимост (Например, може да отиде на гости на съседа само [надзорът на възрастен все още  е необходим]).
 • Понякога е взискателно, а друг път може да сътрудничи много добре.

 

Езиково/ Комуникативно развитие

 • Говори съвсем ясно.
 • Разказва случка или приказка, като използва пълни изречения.
 • Използва бъдеще време. Например: «Баба ще дойде.».
 • Казва името и адреса си.

 

Когнитивно развитие (учене, мислене)

 • Може да преброи до 10 или повече неща.
 • Може да нарисува човек с поне 6 части на тялото.
 • Прерисува триъгълник  и други форми.
 • Може да прерисува някои букви и цифри.
 • Има познания за нещата, които използваме всеки ден като парите и храната.

 

Двигателно/ Физическо развитие

 • Може да стои на един крак за 10 секунди и по-дълго.
 • Подскача, вероятно е да умее да скача на въже.
 • Използва лъжица и вилица, а понякога и нож за хранене.
 • Може да използва тоалетната само.
 • Катери се и се люлее на люлка.
 • Може да се премята през глава (да прави кълбо).

Обърнете се към специалист, ако Вашето дете:

 • Не показва различни по вид емоции.
 • Проявява крайно поведение (обикновено е уплашено, агресивно, срамежливо или тъжно).
 • Често е изолирано и пасивно.
 • Често се разсейва, не може да се фокусира върху обект или да извършва една дейност за повече от 5 минути.
 • Не общува с други хора или го прави по неподходящ начин.
 • Не може да определи кое е истинско и кое измислица.
 • Не играе на различни по вид игри.
 • Не може да каже името и фамилията си.
 • Не рисува картини.
 • Не разказва за нещата, които са му се случили през деня.
 • Не използва множествено число и минало време правилно.
 • Не може да си служи с четка за зъби, да си измие ръцете и да ги подсуши или да се съблече без помощ.
 • Губи умения, които преди това е било овладяло.

Как можете да подпомогнете развитието на детето?

 • Продължавайте да срещате детето с връстниците му на детската площадка или в парка. Дайте свобода на детето само да избира игрите, в които ще участва с приятелите си и го оставете да решава възникналите проблеми самостоятелно.
 • Детето ви може да започне да използва бебешки говор или обиди, за да се почувства независимо. Не обръщайте прекалено много внимание на този вид говор. Вместо това хвалете детето, когато помоли за нещо любезно и приеме „не” за отговор спокойно.
 • Добре  е да обясните на детето за „безопасното докосване”. Никой не трябва да докосва интимните части на детето освен докторите и сестрите при преглед или родителите при хигиенните дейности.
 • Научете детето да казва адреса си и телефонен номер за контакт.
 • Когато четете на детето, помолете го да познае какво ще се случи в следващия епизод от приказката.
 • Насърчавайте детето да „чете”, като гледа картините и разказва приказката.
 • Учете детето на понятия за време като сутрин, следобед, вечер, днес, утре, вчера. Започнете да му преподавате дните от седмицата.
 • Разберете кои са интересите на детето и ги насърчавайте. Например, ако детето харесва животни, заведете го в зоопарка или до близкия зоомагазин. Заемете книжки от библиотеката за животни или потърсете повече информация в интернет. Подберете материалите спрямо възрастта на детето.
 • Направете торбичка с пастели, моливи, детска ножица, лепило, пластелин. Насърчавайте детето да рисува и твори с различни материали.
 • Снабдете се с играчки, които ще карат детето да свързва нещата заедно (да прави асоциации). 
 • Научете детето как да се люлее на люлка, като движи краката си напред и назад.
 • Насърчете и помогнете на детето да се катери на различните съоръжения, предназначени за това по детските площадки.
 • Разхождайте се заедно с детето в квартала или парка. Купете му колело с помощни гуми. Организирайте игра на търсене на съкровище из квартала или в парка. Може да се състави картинен списък с издирвани предмети или играчки и детето да ги търси с или без помощта на инструкции от възрастния.

Източници:

Сподели