Вашето дете на 2 години

Какво правят децата на тази възраст?

Вашето дете на 2 години

Социално/ Емоционално развитие

 • Имитира възрастните и други деца.
 • Вълнува се, когато е с други деца.
 • Показва все повече независимост.
 • Има предизвикателно поведение (прави обратното на това, което е казано).
 • Играе основно близо до другите деца, но и започва да ги включва в игри като например гоненица.

 

Езиково/ Комуникативно развитие

 • Посочва предмети или изображения, когато са назовани.
 • Знае имената на близките си хора и на някои части от тялото.
 • Казва изречения с 2 до 4 думи.
 • Изпълнява прости инструкции.
 • Повтаря думи, чути в разговор.
 • Посочва обекти в книжка.

 Когнитивно развитие (учене, мислене)

 • Открива обекти, дори когато са скрити под две или три покривала.
 • Започва да сортира по цвят и форма.
 • Завършва изречения или стихчета от позната книжка.
 • Участва в прости ролеви игри.
 • Строи кула от 4 и повече кубчета.
 • Може да използва едната си ръка (лявата или дясната) по-често от другата.
 • Изпълнява двустепенна инструкция като: „Вземи обувките си и ги постави в шкафа.”
 • Назовава обекти в книжка като куче, коте или птица.

 Двигателно/ Физическо развитие

 • Стои на пръсти.
 • Рита топка.
 • Започва да тича.
 • Качва се нагоре  и слиза надолу по стълба с опора.
 • Качва се и слиза от мебели без помощ.
 • Хвърля топка над главата си.
 • Рисува или копира прави линии и кръгове.

Обърнете се към специалист, ако Вашето дете:

 • Не знае какво да прави с вещи от бита като четка за коса, телефон, вилица, лъжица.
 • Не имитира действия и думи.
 • Не изпълнява прости инструкции.
 • Не използва фрази от 2 думи („Пия мляко”).
 • Не ходи стабилно.
 • Губи умения, които вече е било овладяло.

Как можете да подпомогнете развитието на детето?

 • Насърчавайте детето да помага в домакинската работа като чистене или приготвяне на вечерята.
 • На тази възраст децата все още играят едно до друго, а не едно с друго и не умея да споделят играчките си добре. Когато събирате детето си с друго дете, дайте им много играчки. Наблюдавайте децата внимателно и се намесете, ако се скарат или сбият.
 • Хвалете детето, когато изпълнява инструкции. Не обръщайте внимание на предизвикателното поведение. Отделяйте повече време да хвалите детето за добрите му постъпки отколкото да го наказвате за лошите му прояви.
 • Учете детето да разпознава и назовава частите на тялото, животни и други обекти от обкръжението.
 • Не поправяйте детето, когато изговаря думите неправилно. По-добре произнесете думата още веднъж правилно. Например: „Това е топка.”
 • Насърчавайте детето да каже думата, а не само да посочи обекта. Ако детето не може да произнесе цялата дума („мляко”), помогнете му с първия звук („м”). С времето може да го подтиквате да използва цяло изречение – „Искам мляко”.
 • Скрийте някои от играчките на детето из стаята и го накарайте да ги открие.
 • Помогнете на детето да реди пъзели с форми, цветове или животните от фермата. Назовавайте всяко парче, когато детето го поставя на мястото му.
 • Насърчавайте детето да играе с кубчета. Редувайте се при строенето на кули и бутането им.
 • Рисувайте с пастели или бои. Закачете творбите на детето на стената или хладилника.
 • Помолете детето да ви помогне при отварянето на врати или чекмеджета, както и при разгръщането на страниците на книжка или списание.
 • След като детето вече ходи стабилно само, молете го да ви носи разни дребни неща.
 • Ритайте топка заедно с детето. Когато овладее това умение, насърчете го да бяга и рита топката.
 • Заведете детето в парка, за да потича или да се катери на предвидените за това съоръжения. Разходете се по черните пътечки. Наблюдавайте детето внимателно.

Източници:

Сподели