вълшебното царство на думите

За нас

Невена Илиева

логопед, управител

За контакт: 0886 124 147

За нас

    Аз съм Невена Илиева и съм логопед. Професионалните ми интереси са в областта на превенцията и терапията на езикови нарушения. Работя още с артикулационни нарушения, заекване, нарушения на четенето и писането, аутизъм и др.  
Като логопед предпочитам да мисля, че съм посланик и адвокат на децата, с които работя, че съм техния глас преди да могат да използват своя, за да се заявят в света.  Старая се да виждам дъба в жълъдчето. Искам да му помогна да израсте и да достигне пълния си потенциал.
   Аз съм логопед и в това има много вълшебство и магия от всякакъв вид.


Професионален опит

юни 2013г. - до момента -  логопед, собственик и управител на Логопедичен център "ЛогоМагика"
октомври 2009 - юли 2013г. - логопед в Логопедичен център - София


Квалификации
Магистър "Комуникативни нарушения на развитието" - СУ "Климент Охридски"
Бакалавър със специалност "Логопедия" - СУ "Климент Охридски"

Допълнителна квалификация:

28-29.01.2017 г. - обучителен специализиран тренинг "Биомеханика и терапия на орално-моторните механизми в помощ на говорната артикулация"

26-27.11.2016 г. - теоретико-практическо обучение на тема "Терапевтични насоки по развитието на фонологичното осъзнаване при деца с типично и атипично развитие", Логопедичен център "Говори с мен"

17-18.10.2015 г. - обучение за работа с "Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/", Логопедичен център "Говори с мен"

03.-04.01.2012  - теоретико-практически курс "Отражение на психомоторните и очно-моторните нарушения върху изграждането на комуникативните системи", Логопедичен център "Ромел"

06-07.11.2010 г. - курс за практикуване на теста "Диагностика и превенция на езика 3-4", Логопедичен център "Ромел"

24.10.2009 г.  - семинар "Сензорна преработка и Brain Gym", организиран от Център за приобщаващо образование и Логос АБВ

26-27.09.2009 г. - обучение "Сензорна интеграция и сензорно интегративна дисфункция", Терапевтичен и обучителен център "Пумпелина

19.09.2009 г. - информационен тренинг "Диспраксия на развитието", Терапевтичен и обучителен център "Пумпелина
22.11.2008 г. - обучителен модул "Приказна психотерапия", Институт по позитивна психотерапия
18.10.2008 г. - обучителен модул "Емоционална интелигентност за деца", Институт по позитивна психотерапия


 

Пролетка Трифонова

логопед и психолог

За нас

   Аз съм Пролетка и съм логопед. Приятелите ми и децата, с които работя, ме наричат Поли. Първата ми специализация е Логопедия, а втората – Психология. Двете се допълват прекрасно. А  курсовете по Психотерапия само затвърдиха вярването ми, че да работя с деца с комуникативни нарушения е истинска магия, а също радост и голяма веселба. Обичам работата си и мисля, че наистина е чудо да имам най-страхотните колеги и да срещам най-прекрасните деца по професионалния си път.


Професионален опит:

16.09.2019 до момента - логопед в Логопедичен център "ЛогоМагика"

01.10.1997г. до момента логопед в ДГ №101 „Ябълкова градина“, гр. София

01.12.2014г. – 30.06.2017г., психолог в ДГ №101 „Ябълкова градина“

01.10.1995г. – 31.05.1997г. учител-логопед в Логопедическа детска градина №134

   

Квалификации:
01.10.1990г. – 01.12.1995г. -  Магистър, Специалност „Специална педагогика“,

Специализация „Логопедия“,ЮЗУ „Неофит Рилски", гр. Благоевград

01.10.1993г. – 01.12.1995г - Втора специалност „Психология“ ЮЗУ „Неофит Рилски", гр. Благоевград


Допълнителни квалификации:

09.07.2018г.-10.07.2018г., ИИНЧ-БАН, гр. София, „Ранно оценяване на риска от проблеми в развитието и обучението на тригодишни деца със скрининг тест“
23.06.2018г.-20.01.2019г., ДППБ, гр. София, Базисно обучение по позитивна психотерапия
11.10.2017г.-07.02.2018г., Институт по позитивна психотерапия, гр. София, Обучение по детска психотерапия

2017г., Център за психологически тренинги и консултации АМАРНА, гр. София, Кратък обучителен курс „Психотерапия – психотерапевтични модалности“

18/19 Март 2017г., Фондация „Децата на бъдещето“, Център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология гр. Варна, Кинезиология за деца

06.03.2016г., ПУМПЕЛИНА, гр. София, Диспраксия и нейните предизвикателства към децата на 21 век“

11.02.2016г., НАРУ, гр.София, „Стратегии за справяне с агресивно поведение при деца със СОП“

15.12.2015г., РААБЕ България, гр. София, „Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с обучителни трудности“

Януари – Април‘2012г., Университет Британска Колумбия, Ванкувър, Канада – Участие в международно изследване на говорното развитие на децата, извършено от училище по аудиология и говорни науки

 


Ева Андреева

логопед

Към момента е по майчинство.

За нас

   Казвам се Ева и работя като логопед. Започнах висшето си образование с бакалавърска степен по „Начална и предучилищна педагогика“ в СУ. По време на втората си година записах и „Логопедия“. След като придобих две бакалавърски степени, реших, че пътят ми към опознаване на детския свят все още не е приключил... В момента завършвам магистърска степен по „Детско-юношеска и училищна психология“ в СУ и посещавам 3-годишен обучителен курс по арт - терапия към Българска асоциация по арт-терапия. 

   Смятам комуникацията за основа на човешките взаимоотношения и с радост помагам на децата да намерят своя път в света на общуването. С усмивка посрещам деца с езикови и артикулационни нарушения, затруднения при четенето и писането, аутизъм и други.


Допълнителна квалификация:


6.02 – 6.12.2015 г. Сертификат за участие в обучение по Монтесори метод, издаден от АСОЦИАЦИЯ МОНТЕСОРИ – РЪКА ЗА РЪКА;

22 - 24.04.2016 Г. Сертификат за участие в международен семинар „Монтесори образование в 21-ви век”, издаден от Институт Монтесори България;

 20 – 22.05.2016 г. участие във форум „Дни на Франсоаз Долто в България”  тема: „Бебето, детето и психоанализата, организатор СУ „Св. Кимент Охридски”

24.06.2017 г. Certificate ot attendance: WHAT A WONDERFUL WAY TO COOPERATE- Change Focused Psychotherapy Interventions With Resistance in System Therapy, organized by the Family Psycho social Institute PISEL;

12.09.2017 г. Сертификат за участие в Образователна конференция: Детето в социалната среда, орзанизирана от Институт Монтесори България;

13.01- 14.01.2018 г. Сертификат за обучение за работа със Скала за интелигентност на Уекслер за деца WISC-IV, издаден от OS Bulgaria;

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg