За нас

Невена Илиева

логопед, управител

За контакт: 0886 124 147

За нас

    Аз съм Невена Илиева и съм логопед. Професионалните ми интереси са в областта на превенцията и терапията на езикови нарушения. Работя още с артикулационни нарушения, заекване, нарушения на четенето и писането, аутизъм и др.  
Като логопед предпочитам да мисля, че съм посланик и адвокат на децата, с които работя, че съм техния глас преди да могат да използват своя, за да се заявят в света.  Старая се да виждам дъба в жълъдчето. Искам да му помогна да израсте и да достигне пълния си потенциал.
   Аз съм логопед и в това има много вълшебство и магия от всякакъв вид.


Професионален опит

юни 2013г. - до момента -  логопед, собственик и управител на Логопедичен център "ЛогоМагика"
октомври 2009 - юли 2013г. - логопед в Логопедичен център - София


Квалификации
Магистър "Комуникативни нарушения на развитието" - СУ "Климент Охридски"
Бакалавър със специалност "Логопедия" - СУ "Климент Охридски"

Допълнителна квалификация:

28-29.01.2017 г. - обучителен специализиран тренинг "Биомеханика и терапия на орално-моторните механизми в помощ на говорната артикулация"

26-27.11.2016 г. - теоретико-практическо обучение на тема "Терапевтични насоки по развитието на фонологичното осъзнаване при деца с типично и атипично развитие", Логопедичен център "Говори с мен"

17-18.10.2015 г. - обучение за работа с "Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/", Логопедичен център "Говори с мен"

03.-04.01.2012  - теоретико-практически курс "Отражение на психомоторните и очно-моторните нарушения върху изграждането на комуникативните системи", Логопедичен център "Ромел"

06-07.11.2010 г. - курс за практикуване на теста "Диагностика и превенция на езика 3-4", Логопедичен център "Ромел"

24.10.2009 г.  - семинар "Сензорна преработка и Brain Gym", организиран от Център за приобщаващо образование и Логос АБВ

26-27.09.2009 г. - обучение "Сензорна интеграция и сензорно интегративна дисфункция", Терапевтичен и обучителен център "Пумпелина

19.09.2009 г. - информационен тренинг "Диспраксия на развитието", Терапевтичен и обучителен център "Пумпелина
22.11.2008 г. - обучителен модул "Приказна психотерапия", Институт по позитивна психотерапия
18.10.2008 г. - обучителен модул "Емоционална интелигентност за деца", Институт по позитивна психотерапия


 

Ева Андреева

логопед

За нас

   Казвам се Ева и работя като логопед. Започнах висшето си образование с бакалавърска степен по „Начална и предучилищна педагогика“ в СУ. По време на втората си година записах и „Логопедия“. След като придобих две бакалавърски степени, реших, че пътят ми към опознаване на детския свят все още не е приключил... В момента завършвам магистърска степен по „Детско-юношеска и училищна психология“ в СУ и посещавам 3-годишен обучителен курс по арт - терапия към Българска асоциация по арт-терапия. 

   Смятам комуникацията за основа на човешките взаимоотношения и с радост помагам на децата да намерят своя път в света на общуването. С усмивка посрещам деца с езикови и артикулационни нарушения, затруднения при четенето и писането, аутизъм и други.


Допълнителна квалификация:


6.02 – 6.12.2015 г. Сертификат за участие в обучение по Монтесори метод, издаден от АСОЦИАЦИЯ МОНТЕСОРИ – РЪКА ЗА РЪКА;

22 - 24.04.2016 Г. Сертификат за участие в международен семинар „Монтесори образование в 21-ви век”, издаден от Институт Монтесори България;

 20 – 22.05.2016 г. участие във форум „Дни на Франсоаз Долто в България”  тема: „Бебето, детето и психоанализата, организатор СУ „Св. Кимент Охридски”

24.06.2017 г. Certificate ot attendance: WHAT A WONDERFUL WAY TO COOPERATE- Change Focused Psychotherapy Interventions With Resistance in System Therapy, organized by the Family Psycho social Institute PISEL;

12.09.2017 г. Сертификат за участие в Образователна конференция: Детето в социалната среда, орзанизирана от Институт Монтесори България;

13.01- 14.01.2018 г. Сертификат за обучение за работа със Скала за интелигентност на Уекслер за деца WISC-IV, издаден от OS Bulgaria;

 

 

Уебсайт в Alle.bg