вълшебното царство на думите

Вашето бебе на 6 месеца

Какво правят бебетата на тази възраст?

Вашето бебе на 6 месеца

Социално/ Емоционално развитие

  • Разпознава близките си хора и започва да отличава непознатите.
  • Обича да играе с другите, особено с родителите си.
  • Отговаря на емоциите на хората и обикновено изглежда щастливо.
  • Обича да се гледа в огледало.

Езиково/ Комуникативно развитие

  • Отговаря на звуци, като самото то произнася звуци.
  • Отговаря на името си.
  • Издава звуци, за да покаже радост или недоволство.
  • Комбинира гласни при гукане и обича да се редува с родителите си при произнасяне на звукове (участва в „разговор”).
  • Започва да изговаря съгласни звукове (м, б).

Когнитивно развитие (учене, мислене)

  • Оглежда се за неща около него.
  • Показва любопитство към предмети и се опитва да достигне такива извън обсега си.
  • Поставя вещи в устата си.
  • Започва да прехвърля предмет от едната си ръка в другата.

Двигателно/ Физическо развитие

  • Започва да стои седнало без подкрепа.
  • Когато е изправено, прехвърля тежестта си на краката и може леко да подскача.
  • Клатушка се напред назад, понякога започва да пълзи назад преди да се придвижи напред.
  • Завърта се и в двете посоки (от корем по гръб и от гръб по корем).

Обърнете се към специалист, ако Вашето бебе:

  • Не се опитва да достигне предмети в обсега си.
  • Не показва привързаност към хората, които се грижат за него.
  • Не отговаря на звуци от средата.
  • Среща трудности при пъхане на разни неща в устата.
  • Изглежда много отпуснато като парцалена кукла.
  • Изглежда много вдървено със стегнати мускули.
  • Не произнася гласни звукове (а, е, о).
  • Не се преобръща в никоя посока.
  • Не се смее или не издава пискливи звуци.

Как можете да подпомогнете развитието на бебето?

  • Играйте с бебето на пода всеки ден.
  • Научете се да различавате настроенията на бебето. Ако е щастливо, продължете това, което правите. Ако е разстроено, дайте му време за почивка и го успокойте.
  • Използвайте „реципрочна” игра – когато бебето се усмихне, усмихнете се и Вие; когато произнася звукове, имитирайте ги.
  • Повтаряйте звуковете, които издава бебето и казвайте кратки и прости думи с тях. Например, ако произнесе „ба”, Вие кажете „баба”, „бате” и др.
  • Четете книжки с много цветни изображения на детето всеки ден. Хвалете го, когато гука и също се опитва да „чете”.
  • Когато бебето Ви погледне към нещо, посочете го и говорете за него.
  • Когато хвърли играчка на пода, вдигнете я и му я подайте. Тази игра помага на бебето да установи връзката между причина и следствие.
  • Посочвайте новите неща за бебето и ги назовавайте.
  • Показвайте на бебето ярки снимки от списания и казвайте названията на обектите.
  • Придържайте бебето, докато е седнало или го закрепете с възглавници. Нека се оглежда наоколо. Давайте му играчки, които да наблюдава, докато балансира позицията на тялото.
  • Слагайте бебето по корем или гръб и разпръсквайте играчки, които не може да достигне. Насърчавайте го да се преобърне, за да достигне играчките.

Източници:

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg