Вашето бебе на 6 месеца

Какво правят бебетата на тази възраст?

Вашето бебе на 6 месеца

Социално/ Емоционално развитие

 • Разпознава близките си хора и започва да отличава непознатите.
 • Обича да играе с другите, особено с родителите си.
 • Отговаря на емоциите на хората и обикновено изглежда щастливо.
 • Обича да се гледа в огледало.

Езиково/ Комуникативно развитие

 • Отговаря на звуци, като самото то произнася звуци.
 • Отговаря на името си.
 • Издава звуци, за да покаже радост или недоволство.
 • Комбинира гласни при гукане и обича да се редува с родителите си при произнасяне на звукове (участва в „разговор”).
 • Започва да изговаря съгласни звукове (м, б).

Когнитивно развитие (учене, мислене)

 • Оглежда се за неща около него.
 • Показва любопитство към предмети и се опитва да достигне такива извън обсега си.
 • Поставя вещи в устата си.
 • Започва да прехвърля предмет от едната си ръка в другата.

Двигателно/ Физическо развитие

 • Започва да стои седнало без подкрепа.
 • Когато е изправено, прехвърля тежестта си на краката и може леко да подскача.
 • Клатушка се напред назад, понякога започва да пълзи назад преди да се придвижи напред.
 • Завърта се и в двете посоки (от корем по гръб и от гръб по корем).

Обърнете се към специалист, ако Вашето бебе:

 • Не се опитва да достигне предмети в обсега си.
 • Не показва привързаност към хората, които се грижат за него.
 • Не отговаря на звуци от средата.
 • Среща трудности при пъхане на разни неща в устата.
 • Изглежда много отпуснато като парцалена кукла.
 • Изглежда много вдървено със стегнати мускули.
 • Не произнася гласни звукове (а, е, о).
 • Не се преобръща в никоя посока.
 • Не се смее или не издава пискливи звуци.

Как можете да подпомогнете развитието на бебето?

 • Играйте с бебето на пода всеки ден.
 • Научете се да различавате настроенията на бебето. Ако е щастливо, продължете това, което правите. Ако е разстроено, дайте му време за почивка и го успокойте.
 • Използвайте „реципрочна” игра – когато бебето се усмихне, усмихнете се и Вие; когато произнася звукове, имитирайте ги.
 • Повтаряйте звуковете, които издава бебето и казвайте кратки и прости думи с тях. Например, ако произнесе „ба”, Вие кажете „баба”, „бате” и др.
 • Четете книжки с много цветни изображения на детето всеки ден. Хвалете го, когато гука и също се опитва да „чете”.
 • Когато бебето Ви погледне към нещо, посочете го и говорете за него.
 • Когато хвърли играчка на пода, вдигнете я и му я подайте. Тази игра помага на бебето да установи връзката между причина и следствие.
 • Посочвайте новите неща за бебето и ги назовавайте.
 • Показвайте на бебето ярки снимки от списания и казвайте названията на обектите.
 • Придържайте бебето, докато е седнало или го закрепете с възглавници. Нека се оглежда наоколо. Давайте му играчки, които да наблюдава, докато балансира позицията на тялото.
 • Слагайте бебето по корем или гръб и разпръсквайте играчки, които не може да достигне. Насърчавайте го да се преобърне, за да достигне играчките.

Източници:

Сподели