Вашето дете на 18 месеца

Какво правят децата на тази възраст?

Вашето дете на 18 месеца

Социално/ Емоционално развитие

 • Обича да подава предмети на друг, когато играе.
 • Може да нервничи или да се ядосва.
 • Вероятно е да се страхува от непознати.
 • Показва привързаност към близките си хора.
 • Играе прости игри на ужким като хранене на кукла.
 • Може да е прилепчиво към човека, който се грижи за него, в нова ситуация.
 • Посочва с пръст, когато иска да покаже на другите нещо интересно.
 • Опознава света само, ако родителят  е наблизо.

Езиково/ Комуникативно развитие

 • Казва няколко прости думи.
 • Казва „не” и клати глава при отказ.
 • Посочва с пръст, за да покаже на възрастния какво желае.

Когнитивно развитие (учене, мислене)

 • Знае за какво се използват нещата от бита като телефон, лъжица, четка за коса.
 • Посочва една част от тялото си.
 • Показва интерес към кукла или плюшена играчка, като се преструва, че я храни.
 • Посочва, за да привлече вниманието на другите.
 • Драска (оставя следа на хартия) самостоятелно с молив или пастел.
 • Може да разбере и изпълни едностепенна команда без помощта на жестове.  Например сяда, когато кажете „Седни”.

Двигателно/ Физическо развитие

 • Ходи самостоятелно.
 • Може да изкачва стълби и да тича.
 • Бута играчки с дръжка, докато ходи.
 • Може да участва при събличането на дрешките си.
 • Пие от чаша.
 • Яде с лъжица.

Обърнете се към специалист, ако Вашето дете:

 • Не посочва с пръст, за да покаже нещо на другите.
 • Не може да ходи.
 • Не знае за какво се използват познати предмети от бита.
 • Не имитира възрастните.
 • Не учи нови думи.
 • Не произнася поне 6 думи.
 • Не обръща внимание, когато човекът, който се грижи за него, излиза или влиза в стаята.
 • Губи умения, които вече е било овладяло.

Как можете да подпомогнете развитието на детето?

 • Създайте любяща и сигурна атмосфера около детето. Важно е да бъдете последователни и предсказуеми в действията си.
 • Хвалете проявите на добро поведение повече отколкото наказвате лошите постъпки.
 • Описвайте емоциите на детето. Например: „Ти си щастлива, когато четем тази книжка.”
 • Насърчавайте играта на ужким.
 • Насърчавайте отзивчивостта на детето към чувствата на другите. Например, когато вашето дете види друго тъжно дете, окуражете го да го прегърне или помилва.
 • Четете книжки и говорете на детето, като използвате прости думи и фрази.
 • Повтаряйте думите на детето.
 • Използвайте думи, които описват чувствата.
 • Задавайте прости по структура въпроси.
 • Крийте дребни предмети под одеяло или възглавница и насърчавайте детето да ги търси.
 • Играйте заедно с детето с кубчета, топки, пъзели, книжки или друг вид играчки, чрез които детето ще установи причинно следствената връзка между нещата.
 • Осигурете играчки, с които може да се осъществява играта на ужким (кукли, играчка телефон и др.)
 • Осигурете безопасно пространство на детето, където може да ходи и да опознава.
 • Купете играчки, които детето може да бута или дърпа безопасно.
 • Снабдете се с топки, които детето ще хвърля, рита или търкаля.
 • Насърчавайте детето да пие от чаша и да използва лъжица, независимо че ще се изцапа или полее.
 • Правете сапунени балончета и окуражавайте детето да ги пука.

Източници:

Сподели