"ЛогоМагика" - вълшебното царство на думите

"ЛогоМагика" е създадена през 2011г. като пространство за споделяне на полезни статии и материали, свързани с езиково-говорното развитие. Нейн автор е логопед Невена Илиева.

От 2013г. си има физически адрес и става частна логопедична практика. Към момента три магьосници-логопеди работят с малките ни клиенти индивидуално. Нашата главна цел е да се усъвършенстваме постоянно, така че да сме максимално полезни на децата и техните семейства. 
През 2022г. излязоха от печат първите логопедични помагала, създадени от специалистите на "ЛогоМагика". В тях сме събрали своя опит и желание да превърнем скучното повторение на думи в интересна и полезна игра. 

2011г.
Създаване на "ЛогоМагика"
Множество полезни статии, работни листове, игри.
550+
Консултации на деца
Диагностика и терапия на деца от 3 до 12г.
9
ЛогоПомагала
Авторски логопедични помагала за най-трудните звукове.

Консултация с логопед

Комуникативните нарушения при детска възраст са често срещано явление. Всъщност толкова често, че някои хора ги приемат като част от израстването. Важно е нарушенията да се диагностицират и терапевтират своевременно. В случай че забележите и най-малката особеност в езиково-говорното развитие на детето, потърсите консултация с логопед.

 Логопедът и вие имате обща цел – пълноценното общуване на детето. Ние, специалистите на "ЛогоМагика" вярваме, че можем да я постигнем заедно!