Пъзели

Пъзели

   Пъзелите са игри,  чрез които  се развиват и усъвършенстват зрителното възприятие и анализ, както и фината моторика. Тренират способността ни да завършваме дадена задача и търпението. Има стотици видове пъзели. С тях може да се играе самостоятелно или в група. Тематично разнообразни са.

   Това, което считаме за играчка, всъщност е ценно обучително средство!

   Малките деца могат да започнат с (дървени) пъзели от 2-3 големи части и после да преминат към по-сложните с повече дребни елементи.

  Логопедите използват пъзелите, за да обогатят познанията на децата за света по различни теми, както и за да развият логиката, пространствената ориентация, координацията ръка-око, фината моторика, мисленето. 

Дървени пъзели с дръжки

Пъзели

   Подходящи са за малки деца на възраст 6+ месеца. Всяка част изобразява една картина и трябва да бъде вгнездена на точно определено място. Те развиват координацията ръка – око и пространствената ориентация. С тях могат да се учат формите, животните, храните и др. Първо се започва с пъзел с малко на брой части и големи дръжки, които са лесни за хващане. След това се увеличава броя на частите, а големината на дръжките намалява, за да са по-прецизни фините движения на ръката.

   Ако детето се опитва да постави част на грешното място, първоначално го оставете. Дайте му възможност да изследват формата на всяка част и да се учи от собствения си опит. При нужда използвайте метода „ръка върху ръка“, за да поставите парчето заедно с детето. Не го поставяйте вместо него!

 

Как децата играят с дървените пъзели с дръжки според възрастта си:

6 месеца: Бебетата обичат да прехвърлят част от пъзела от едната си ръка в другата. Вероятно е да „опитват“ частите, като ги пъхат в устата си.

12 месеца: На тази възраст децата се забавляват да обръщат дъската надолу и да наблюдават как частите падат на пода. Също така могат да упражняват пинсетния си захват, като вземат части от дъската за дръжката.

18 месеца: С чужда помощ детето може да постави част от пъзела на точното й място.

2 години: Мъникът се справя сам с подреждането на дъска с пъзели с дръжки. Може да сглобява и пъзели от 2-3 части.

Игри за насърчаване на езиково-говорните умения

Пъзели

            При закупуване на нов пъзел е добре да запознаете детето с елементите. Използвайте кратки и ясни изречения. Не говорете на „бебешки“! Например: „Това е коте. Котето казва „Мяу“. Котето яде риба.“ Повторението на думата „коте“ е съвсем умишлено. Така малкото дете я чува многократно и шансовите му да я започни и повтори са много по-добри.

Посочване на картина. Развива разбирането на думи. От детето се изисква да покаже с пръстче картина по инструкция. Например, „Покажи крава“. Тук подходящи още са инструкциите „Дай прасе!“ и „Вземи кон!“

Избор между две изображения. Възрастният държи две от частите на пъзела в ръце на нивото на очите си (очен контакт) и казва: „Вземи банан!“. Детето трябва да посегне към правилната част, да я хване за дръжката (захват), да съотнесе формата й към правилния отвор и да я вгнезди.

„Покажи кое лети?“ По-сложна задача за разбиране. Възрастният не назовава директо обекта, а го описва. За по-малките деца е нужно описанието да е съвсем просто – „Покажи кой лае!“. За по-големите може да е по-детайлно: „Вземи голям, оранжев, кръгъл плод.“

Назоваване. Развива се експресивната реч. Детето отговаря на въпроса: „Какво е това?“ При децата около година можем да стимулираме използването на звукоимитации. Важно е винаги да се употребява и пълнозначната дума.

Образуване на фрази. Включване на глаголи и образуване на фрази. Подходяща възраст за това е след 18 месеца, като към 24 месеца очакваме от детето да комбинира 2 думи самостоятелно във фраза. Задаваме въпроса: „Какво прави?“ Примерни отговори: „Кучето лае.“, „Мечето ръмжи.“, „Птицата лети.“

Обогатяване на речника с прилагателни и наречия. Детето трябва да определи каква форма, цвят, вкус има плодът или зеленчукът? Кое животно е бързо/бавно? Кой е висок/нисък?

Развитие на паметта

След като сме поиграли известно време с пъзела с дръжки, молим детето да затвори очи и вземаме произволен елемент от дъската. След това детето отваря очи и трябва да познае какво липсва.

Мислене. Сортиране по категории.

Кой лети и кой плува? Кои животни имат козина и кои са с пера? Лапи или копита? Кои животни са горски и кои са домашни?

 Могат да се смесят елементите от две дъски /например домашни животни и диви животни/ и детето да ги сортира първоначално с помощта на дъските, а след това като ги отделя в две различни купчини

Логически пъзели

Пъзели

Развиват мисленето и обогатяват познанията за света. На пазара има множество варианти. Едни от тях са:  „Мама и бебе“, „Кой къде живее?“ „Противоположности“, „Асоциации“.  На кутиите е обозначена и подходящата възраст за въвеждане на всеки пъзел. 

Класически пъзели

Пъзели

   Всяка от по-големите фирми, производители на пъзели, отбелязва подходящата възраст. От значение е и предишния опит на детето при редене на пъзели. Децата бързо запаметяват картината и начина на редене, затова е важно да се снабдите с различни и разнообразни пъзели. Старите приберете за известно време и извадете отново след това.

По-детайлните картини позволяват и  езиковите игри да са по-сложни.

   Правилна употреба на предлози. Задаваме въпроса „Къде е?“. Детето трябва да отговори с пълно изречение като изпозва малките думи „на“, „в“, „под“, „над“, „между“, „до“.

   Образуване на изречение по картина. Детето самостоятелно или с помощта на въпроси образува изречения по картината, като използва правилен словоред, съгласува думите по род и число, не пропуска малките думи /предлози, съюзи, частици/. 

Пъзели

  Разказ по серия картини. За целта са подходящи многопластовите пъзели. Добре е първо възрастният да разкаже, като използва думите „Първо“, „После“, „След това“, „На края“, за да обозначи последователността на действията.

   Разказ по картина. Детето съставя разказ по картината. Възрастният може да помогне, като предварително зададе подпомащи въпроси от типа: „Какъв е сезонът?“, „Къде се развива действието?“, „Какво правят?“, „Какви са?“, „Как се чувстват?“ и др. 

Автор: логопед Невена Илиева

Сподели