Ориентиране в пространството. Разбиране и употреба на предлози.

Ориентиране в пространството

Този вид игри са полезни при децата с езикови нарушения, които имат аграматична реч (телеграфна). Често те не разбират значението на предлозите, изпускат ги или употребяват един предлог като универсален заместител на всички останали.
По данни на авторите Коркинова и Кърпачева (1993) предлозите се овладяват от детето в следната последователност:

НА, В, С, ДО, ПРЕД, ЗАД, НАД, ПОД, СЛЕД, МЕЖДУ, ОКОЛО, ПО, ОТ, КЪМ, ВЪРХУ, ИЗ

Предлозите имат различно значение. Те изразяват пространствено разположение, притежание, отношение, насоченост на действието и значения с условно-логически характер. Нормално развиващото се дете към шестгодишна възраст е усвоило означаването на пространствените отношения с предлози и словосъчетания с предлози. Децата с езикови нарушения започват възприемането на предлозите първо с пространственото им значение, в нагледно-действен план. С развитието и обогатяването на лексиката се включват и останалите значения на предлозите: принадлежност (Топката е на Мишо.), отношение (Баба дава балона на Ани.), отношение на сравнение (Детето е по-малко от бащата.), условно-логически характер (Аз вярвам в успеха.).

Игри у дома

 • Измислете песен, която съдържа предлози и я изпълнявайте често. Пример за такава песен може да намерите тук. Тя е на английски. Преведете думите и задължително пейте песента на български.
 • Докато гледате анимационен филм с детето, казвайте къде са героите по време на различните сцени.
 • Нека детето помогне при прибирането на съдовете или слагането на масата, като Ви даде инструкция къде да ги поставяте ("Сложи чинията на масата."; "Прибери ножа в шкафа." и т.н.)
 • Назовавайте обекти в стаята или на улицата. Нека детето окаже местонахождението им. Например: "Стол - Столът е до масата."
 • Разглеждайте списания заедно с детето и изрежете снимки, на които предметите са разположени на различни места. Назовете мястото на всеки предмет.
 • Говорете къде са израстнали растенията/цветята в градината ("Кокичето е пред лалето") или къде са разположени продуктите в магазина (Яйцата са в хладилната витрина.).
 • Включете детето в прибирането на продуктите от магазина. Нека то каже къде да ги сложите.
 • Подберете 1-2 играчки и ги скрийте на различни места в стаята. Давайте инструкции на детето как да ги открие. Нека то само назове мястото им в края на играта.
 • Рисуване на картина или лепене на снимки по инструкция - "В средата на листа нарисувай (залепи) къща, от лявата страна на къщата има дърво, а от дясната страна - човек. Горе над къщата лети птица."
 • Игра с магнити и магнитна дъска. Вариант на предишната игра, при който детето реди магнитите по инструкция. Ако не разполагате с магнитна дъска, използвайте вратата на хладилника.
 • Играйте често с мозайка, конструктор или пъзел. Не забравяйте да оречевявате всяко свое действие. Например: "Сега слагам червен триъгълник горе над квадрата. Построих си къща. После ще поставя зелен правоъгълник под квадрата. Това е тревата." и т.н.

Сюжетни инструкции, съчетани с движения

Ориентиране в пространството

 Аз дясната ръка напред ще я подам,
ще я раздвижа тъй-тъй-тъй и ще се завъртя.
Аз лявата ръка напред ще я подам,
ще я раздвижа тъй-тъй-тъй и ще се завъртя.
Аз дясното краче, напред ще го подам,
ще го раздвижа тъй-тъй-тъй и ще се завъртя.
Аз лявото краче, напред ще го подам,
ще го раздвижа тъй-тъй-тъй и ще се завъртя.
Аз моята глава напред ще я подам,
ще я раздвижа тъй-тъй-тъй и ще се завъртя.


Карти за сваляне

Книжка за сваляне

Източници:

Коркинова-Стрезова, П.Т., И.Д. Кърпачева, Формиране на устната и писмената реч у деца с общо речево недоразвитие, ЕТ "Арка-Правда Митева", София, 1993