Готови за училище

Готов съм за училище

Преминаването от детската градина в училище  е важен етап в живота на всяко дете, който го изправя пред много предизвикателства. ЛогоМагика иска да ви запознае с няколко лесни и забавни начини за усвояване на необходимите знания и умения при постъпване в първи клас.

Във възрастта от 3-7 години Вашето дете учи основно чрез играта. То се нуждае от стимулиране на всички сетива – зрението, слуха, обонянието, вкуса и тактилния анализатор.

Важно е да знаем, че детето ни ще бъде по-успешно в усвояването на нови знания:

 • ако му предлагаме да учи, като включва поне две от сетивата си
 • ако му предоставим възможността да пита за всичко, което го интересува без да му отказваме пълна и изчерпателна информация
 • ако създадем позитивна нагласа у детето за това, което му предстои, поддържаме любопитството и интереса му по нови и забавни начини
 • ако структурираме средата ни у дома, въведем правила и режим, които и двете страни спазват.

Аз умея да

Готов съм за училище
Преди да започнете да обучавате детето на буквите и цифрите убедете се, че сте положили основите и детето се справя добре с дейности като:
 • Повтаряне и/или съставяне на граматически правилно изречение от 4-5 думи
 • Разказване свързано по серия картини/картина или по преживяна случка
 • Изговаряне правилно на всички звукове
 • Оцветяване и очертаване на фигури
 • Изписване на чертички, криви и прави линии в различни посоки и с различен наклон
 • Правилно изписване на елементи на букви, като се следи посоката на писане от горе на долу и от ляво на дясно.
 • Ориентиране в листа - знае къде е горе, долу, ляво, дясно, под, над, пред, зад; Тренирайте тази способност като често рисувате или правите колажи по инструкция - Например, "Нарисувай къща, над къщата лети птица, до нея от лявата страна има дърво, а от дясно човек. Под сянката на дървото е спряла кола.".
 • Разпознаване на контури на наложени фигури, откриване на разлики
 • Запаметяване на образи и стихотворения

Уча азбуката

Готов съм за училище
Бъдете търпеливи при усвояването на всяка буква. Винаги обвързвайте буквата със звука. Подходящи са игри за:
 • Определяне на близки по звучене думи и звукове като еднакви или различни,
 • Откриване на рима ("Кои думи са приятели?")
 • Разпознаване дали дадена дума съдържа конкретен звук и мястото на звука в думата (начало, среда, край)
 • Назоваване на първия и последния звук в думата
 • Определяне броя на звуковете и сричките в думата.
Нека детето повтаря на глас звука на буквата при изписване.

За да запомни по-добре образите на буквите, е необходимо да му ги представяте по много и разнообразни начини.
Ето и някои от тях:
 • Изработване на букви от тесто, пластелин, плат, прежда, хартия, шкурка, домакинска гъба. Съпоставяне чрез допир на материите и на формите на символите.
 • Писане на букви във въздуха, на масата, на пода, по дланта на ръката. Организирайте игра, при която детето и възрастният се редуват да изписват буквите по различни повърхности и всеки трябва да отгатне коя буква е била изобразена.
 •  „Сглобяване”  на букви, цифри с помощта на клечки, мозайки, конструктори.
 • Оприличаване на буквите на нещо познато или интересно – Г - навел главата си жираф, Д - като къщичка Б - с коремче и чертичка и пр.
 • Свързване на всяка буква с определена дума - асоциация - А като агне, Б като балон, В като влак и т.н.
 • Разпознаване на буквите в книги, вестници, табели, телевизия, компютъра и др. 
 • Домашно направен постер на българската азбука, по подобие на фабричните, но с други думи, които децата сами предлагат – изброяват се думи със съответната буква, после детето си избира, коя да сложи, търси картинки - или ги рисува, или ги изрязва, ако има, слага готови лепенки. Детето пише буквата, слага картинката,  а после изписва думата отдолу.
  Полезни връзки:
 • Образователни занимания с букви на Крокотак
 • Да научим буквите с umeia.com

Мога да чета срички, думи и кратки изречения

 • Свързването на буквите в срички чрез забавна приказка – за тъжната буквичка Д и другата тъжна буквичка А и за доброто зайче, дето искало да ги запознае и после колко се радвали, като били заедно и когато някой ги питал как се казват, отговаряли направо "ДА"! Целта е след няколко подобни истории детето да схване, че буквите се съединяват в срички.
 • Направете големи картончета с букви или купете магнитни букви от книжарницата. Покажете на детето, как от 3 букви става сричка и смислена дума. Подменяйте някоя буква КОН-КОС-НОС-СОС-СОК-САК и т.н. Няма нужда да се включват всички букви, докато детето не усвои принципа. Разбере ли как става, лесно ще се включат нови букви и по-дълги думи. Същата игра може да се реализира във формата на влакче.
 • На пазара вече има образователни игри, които стимулират четенето на срички и сливането им в думи. Такива са: Сричките на думичките и Магията на сричките на Интелектика.
 • Игра с подаване на топка: Подаващият казва една сричка, получаващият трябва да допълни, така че да се получи дума.
 • Верижка от срички. Всеки следващ играч трябва да измисли дума, която да започва с последната сричка от думата на предходния играч.
 • Изпозвайте писането на кратки бележки до децата, за да се стимулира четенето. Нека това са тайни послания от феи, пирати, указания за достигане на съкровище и др.

Математика, ура!

Готов съм за училище
При постъпването в първи клас детето трябва да има следните математически познания:
 • Да брои от 1 до 10 в прав и обратен ред. Използвайте всяка възможност да молите детето да брои. Докато ходите по улицата, може да му поставите задача да преброи всички червени коли, които види. Така ще тренирате и вниманието. Може да брои стълбите, приборите, които слагате на масата, ябълките в магазина, яйцата в хладилника и т.н.
 • Да съотнася количество към число. Подредете различен брои играчки пред детето и от пластмасовети цифри го помолете да избере тази, която отговаря на количеството на предметите.
 • Да умее да сравнява количества. Разбира и употребява понятията повече, по-малко, по равно (толкова колкото) при нагледна опора. Използвайте нещата, които сте преброили. Например сложете 4 ябълки, а под тях 2 краставици. Помолете детето да ги сравни. Кои са повече, а кои по-малко? Ако добавя 2 краставици, колко ще станат общо. На този етап не е грешно детето да преброи, за да определи количеството. Задавайте и провокативни въпроси. Подредете еднакъв брой предмети и питайте детето: "Кои са повече?"
 • Да може да определя местонахождението на предметите в пространството. С помощта на кубчета или играчки то трябва да определи кой предмет къде се намира: кое е отпред, отзад, в ляво, в дясно, отгоре, отдолу. Повече идеи за развитие на ориетацията в пространството четете тук.
 • Да умее да сравнява предмети с различна дължина, ширина, височина. Да разбира и употребява правилно понятията дълго-късо, широко-тясно, високо-ниско.
 • Да разпознава и назовава основните геометрични форми (кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник) и да ги открива в картини. Игри за формите от umeia.
 • Да умее да открива определена последователност и да я спазва. Например, при редене на гердан от макарони да може да ги редува цветово - червено, жълто, синьо или две червени, три сини, четири жълти и т.н.

Полезни идеи за изучаване на цифрите и числата може да намерите и на umeia.com, както и в krokotak.com

Сподели