Звукопроизношение

Обърнете се към логопед, за да направи диагностика на говора на детето и да определи над кои звукове трябва да се работи.
Звукопроизношение
Важна част от работата над звукопроизношението е развитието на фонологичната способност на детето. То се учи слухово да възприема и да разпознава неправилно изговаряния звук. Изпълняват се някои от посочените видове упражнения в началото на всяка терапевтична сесия:
  • разпознаване на звука сред други звукове
  • разпознаване на срички със съответния звук сред други срички
  • определяне дали дадена дума съдържа звука или не
  • определяне на мястото на звука в думата - начало, среда, край
  • сливане на звукове в дума - възрастният произнася думата звук по звук, а детето трябва да изговори думата слято
  • сегментиране на кратки думи на звукове (С-А-К)
  • определяне на броя на сричките в дума чрез пляскане

Звукопроизношение
Артикулационната терапия преминава през три основни етапа:

1. Постановка на неправилно учленяваните звукове - Раздвижват се устните, езика, долната челюст чрез артикулационни упражнения. Детето се запознава с правилната позиция на артикулациония апарат за конкретния звук и се опитва да го произнесе изолирано. Помолете вашия логопед да Ви покаже постановката на звуковете.

Артикулационни упражнения с Томи
2. Автоматизация  - вече поставения звук се автоматизира в срички, думи и изречения. Не се преминава към затвърждаване на произношението на определен звук, ако той не се изговаря правилно изолирано (не е поставен)!!!
3. Диференциация - детето се учи да сравнява и разграничава сходни звукове (например С и Ш).
Сподели