Вашето бебе на 2 месеца

Какво правят бебетата на тази възраст?

Вашето бебе на 2 месеца

Социално/ Емоционално развитие

 • Може за кратко време само да се успокои (като си пъхне ръцете в устата и засуче ръката си)
 • Започва да се усмихва на хората
 • Опитва се да погледне към познато лице (например на един от родителите)

Езиково/ Комуникативно развитие

 • Гука, като издава тихи гласни и гърлени звуци
 • Обръща глава към източника на звук

Когнитивно развитие (учене, мислене)

 • Обръща внимание на лица
 • Започва да проследява обекти с очи и да разпознава хора от разстояние
 • Започва да се отегчава (плаче, нервничи), ако дейността не се променя

Двигателно/ Физическо развитие

 • Може да задържи главата си изправена при поставяне по корем
 • Извършва по-плавни движения с ръцете и краката

Обърнете се към специалист, ако Вашето бебе:

 • Не реагира на силни звуци
 • Не проследява обекти, когато се движат
 • Не се усмихва на хора
 • Не пъха ръце в устата си
 • Не може да повдигне глава, когато е сложено по корем

Как можете да подпомогнете развитието на бебето?

 • Прегръщайте, говорете и играйте с бебето по време на хранене, обличане и къпане.
 • Помогнете на бебето да се научи да се успокоява само. Нормално е да го прави, като смуче пръстите си.
 • Изградете режим на бебето, който включва повече сън през нощта отколкото през деня.
 • Опознайте предпочитанията на бебето. Така ще се почувствате по-спокойни и уверени.
 • Радвайте се и се усмихвайте, когато бебето произнася звуци.
 • Имитирайте звуците на бебето от време на време, но също така използвайте и нормалния език за комуникация.
 • Обърнете внимание на различните видове плач на бебето, за да се научите да познавате какво иска то.
 • Говорете, четете и пейте на своето бебе.
 • Играйте с бебето на криеница, като скриете лицето си (или друга дребна играчка) зад одеалце. Покажете се отново на бебето и кажете „Виждам те!”. Това ще му помогне да усвои постоянството на обектите.
 • Поставете в детското креватче безопасно огледало, така че бебето да може да се оглежда в него.
 • Разглеждайте заедно с детето картини, посочвайте обектите и говорете за тях.
 • Слагайте бебето по корем, когато е будно и разпръсквайте играчки около него.
 • Насърчавайте бебето да повдига главата си, като поставите играчки на нивото на очите му.
 • Задръжте играчка или създайте шум над главата на бебето и го насърчете да достигне играчката.
 • Дръжте бебето си изправено с крака на пода. Пейте му или му говорете, докато е право.

Източник:

Сподели