Бъди информиран! Действай навреме!

Бъди информиран! Действай навреме!

Целта на инициативата "Бъди информиран! Действай навреме" й е да посочи най-важните маркери на развитие за съответната възраст, за които родителите трябва да следят. Маркерите на развитие са знанията и уменията, овладени от повечето деца в конкретната възрастова група.

Всяко дете следва своето собствено темпо на развитие – то може да има леко изпреварващо развитие или да изостава по част от показателите. Вашето дете трябва да е постигнало маркерите на развитие в края на посочения възрастов период.

В случаите когато детето изостава значително е добре да се обърнете към специалист. Схващането, че детето ще израсте проблема си само е погрешно и може да го лиши от необходимата му компетентна помощ, чрез която ще разгърне пълния си потенциал.

Вашето бебе на 2 месеца
Вашето бебе на 4 месеца
Вашето бебе на 6 месеца
Вашето бебе на 9 месеца
Вашето дете на 1 година
Вашето дете на 18 месеца
Вашето дете на 2 години
Вашето дете на 3 години
Вашето дете на 4 година
Вашето дете на 5 години
Консултация с логопед
Знам, че си логопед ... но с какво се занимаваш?
Представените чек листове са разработени и предоставени за свободно разпространение от Centers for disease control and prevention (CDC). Преведени и адаптирани на български са от логопед Невена Илиева.