Бъди информиран! Действай навреме!

Бъди информиран! Действай навреме!

ЛогоМагика започва инициативата "Бъди информиран! Действай навреме".
Целта й е да посочи най-важните маркери на развитие за съответната възраст, за които родителите трябва да следят. Маркерите на развитие са знанията и уменията, овладени от повечето деца в конкретната възрастова група.

Скъпи родители, Вие най-добре познавате своите деца. Проследете развитието на детето си, като го наблюдавате как играе, учи, говори и се държи.

Всяко дете следва своето собствено темпо на развитие – то може да има леко изпреварващо развитие или да изостава по част от показателите. Вашето дете трябва да е постигнало маркерите на развитие в края на посочения възрастов период.

В случаите когато детето изостава значително е добре да се обърнете към специалист. Схващането, че детето ще израсте проблема си само е погрешно и може да го лиши от необходимата му компетентна помощ, чрез която ще разгърне пълния си потенциал.

Представените чек листове са разработени и предоставени за свободно разпространение от Centers for disease control and prevention (CDC). Преведени и адаптирани на български са от Невена Илиева, логопедът на ЛогоМагика.

Чек листовете обхващат четири сфери на развитие: Социално/ Емоционално, Езиково/ Комуникативно, Когнитивно (учене, мислене), Двигателно/ Физическо развитие.

Ще откриете и съвети на специалистите как да подпомогнете детето в развитието му.

ЛогоМагика препоръчва още

Сподели
Уебсайт в Alle.bg