Знам, че си логопед ... но с какво се занимаваш?

3 Април 2013г.
Знам, че си логопед ... но с какво се занимаваш?

   Логопедът  е висококвалифициран специалист, който прави оценка и извършва терапия при деца и възрастни, който имат говорни или езикови нарушения.

    Въпреки, че хората често смятат говора и езика за едно и също нещо, понятията се различават по смисъл. Ако детето ви има говорни трудности, той/тя  не се справя с начина на говорене – координацията на мускулите и движенията, необходима при говорене. Ако детето има езикови трудности, той/тя не може да разбере това, което чува или вижда. Детето не умее да подбира правилните думи и/или да ги комбинира, така че да предаде съобщение или да поддържа диалог.

Кои нарушения терапевтира логопедът?

Говорни нарушения

Артикулационни – начина, по който изговаряме звуковете. При този вид нарушения е характерна замяната, пропускането или изопачаването на звук или група звукове. Такива може да са К, Г, В, Ф,С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Р, Л. Повече за терапията при нарушено звукопроизношение четете тук.

Нарушения на плавността – характеризират се с повторение или удължаване на звукове, думи или фрази по време на говорене. Нарушение на плавността е заекването.

Гласови нарушения – проблем със звученето на гласа като например дрезгавост.

Езикови нарушения

Езиковата система е нарушена, когато езикът е различен по съдържание, форма, структура, значение и социална употреба от очаквания и асоцииран с възрастта и културната среда.

Езиковите нарушения се разделят на:

 • Рецептивни – трудност при разбиране на езика
 • Експресивни – трудност при употребата на езика

Специфични нарушения на способността за учене (Дислексия/ Дисграфия/ Дискалкулия)

Специфични трудности при овладяването на основните училищни умения - четене, писане, смятане, които оказват влияние върху развитието на личността и цялостното психично функциониране.

Други

Вродени цепки на устните и небцето – бебето се ражда с малформация на устните и/или твърдото/мекото небце. Адекватна информация и подкрепа може да получите и от Асоциацията на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители (АЛА)

Афазия – загуба или увреждане на способността да се продуцира или да се разбира чужда реч. Може да бъде причинено от инсулт или от травматични увреждания на мозъка.

Нарушения на гълтането/ храненето – трудности при дъвкане и гълтане. Логопедът ще установи коя част от процеса на хранене е нарушена (дъвкането, манипулирането на храната с език, координацията между мускулите в устата и гърлото или между гълтанията и дишането или друго).

 

Често логопедът участва в терапевтичния екип на лица със сложна симптоматика. Работи с аутизъм, синдром на Даун, детска церебрална парализа, умствена изостаналост, частична загуба на слуха, лица с кохлеарни импланти и др.

Кога да направите консултация с логопед?

Наблюдавайте внимателно детето. Отчитайте развитието му чрез чек листовете от инициативата „Действай навреме” и потърсете специалист, ако нещо ви притеснява. За успеха на логопедичната терапия е изкючително важно тя да бъде започната колкото е възможно по-рано!

Какво да очаквате при първата консултация?

   Първата среща с логопеда включва оценка на езиково-говорното развитие на детето. Логопедът ще направи тестове, чрез които да сравни развитието на детето с това на връстниците му. Ще ви зададе въпроси относно физическото развитие на детето и здравето му (минали заболявания, състояние на зрението и слуха). Бъдете готови да споделите информация относно важните маркери на комуникативното развитие. Трябва да знаете кога детето е започнало да гука, да казва първите си срички, думи, да образува фраза и изречение, обича ли да общува с други възрастни и деца или го прави само, когато иска нещо, какви жестове използва за комуникация.

   Проучванията показват, че ранната интервенция при деца с говорни/езикови нарушения намалява времето за терапия.

Какви въпроси трябва да зададете на логопеда?

Логопедът ще ви задава въпроси относно физическото и комуникативно развитие на детето. Възможно е и във вас да възникнат въпроси към специалиста преди или по време на консултацията.

Преди консултацията

 • С коя възрастова група работите?
 • С коя възраст и в коя специфична област сте квалифициран (аутизъм, заекване, глухота, ранна интервенция)?

     *В България логопедите не се специализират по време на университетското си образование. Обучени са да работят с всички посочени нарушения, но всеки специалист има интереси и се развива, трупа знания и опит в конкретна област.

 • Колко скоро може да приемете детето ми и какви са начините на  заплащане?

     * Различните частни центрове имат вариращи цени и отстъпки. Ако логопедичната услуга се предлага от държавен или общински център, следва да е безплатна.

 • Има ли лист на чакащите за прием?

По време на консултацията

Знам, че си логопед ... но с какво се занимаваш?

 • По какво се различават говорните/езиковите умения на моето дете в сравнение с връстниците му? Колко често срещано е нарушението му?
 • Колко често ще се налага да се провеждат терапевтични сесии?
 • Мога ли да наблюдавам или участвам в терапевтичните сесии?
 • Как нарушението на детето ще се отрази на образованието му?
 • Как ще отчитате напредъка на детето по време на терапията?
 • Къде мога да намеря информация относно трудностите на детето си? Какво мога да направя, за да му помогна?
 • Как ще протича терапията? Какво се очаква да се случи по време на терапевтичния процес?
   Консултациите и терапевтичните сесии не са стресиращи за детето. Използват се множество игрови методи, тестовете и терапевтичните материали са съобразени с възрастта и са в атрактивна форма.  Подгответе детето преди първата среща. Разкажете му какъв специалист е логопеда по достъпен за него начин. Не правете сравнения с лекарския кабинет!
    В случаите когато детето изостава значително е добре да не отлагате срещата със специалист. Схващането, че детето ще израсте проблема си само е погрешно и може да го лиши от необходимата му компетентна помощ, чрез която ще разгърне пълния си потенциал.
Сподели