Уча буквите

Предлагаме ви няколко забавни и лесни начина за научаване на буквите и въвеждане на децата в света на писмения език.
Заниманията са подходящи за деца на възраст от 5 до 7 години, както и за деца, които имат обучителни трудности. 
Сподели