7 мита за логопеда

7 Октомври 2013г.
7 мита за логопеда
Мит 1: Логопедът работи с деца на възраст 5+ години.

Истина: Съвременната логопедична терапия се провежда още във възрастта под 3 години. Колкото по-рано започне, толкова по-големи са шансовете на детето да развие пълния си потенциал и да настигне връстниците си.
Виж "Действай навреме"


7 мита за логопеда
Мит 2: Логопедът коригира само заекване и неправилно произношение на Р

Истина: Логопедът терапевтира още късно проговаряне, езикови нарушения, нарушения на четенето, писането и математическите умения /дислексия, дисграфия, дискалкулия/, аутизъм, хиперактивност с или без дефицит на вниманието, нарушения на гълтането и храненето, дизартрия, афазия, диспраксия.
Виж Знам, че си логопед ... но с какво се занимаваш?
7 мита за логопеда
Мит 3: Логопедът е допълнителен учител.

Истина: Логопедите нямат педагогическа правоспособност и не обучават. Те извършват диагностика и терапия на езиково-говорните умения. С всяко дете се работи по индивидуална програма спрямо потребностите му, а не се спазва общообразователен план.

7 мита за логопеда
Мит 4: Логопедът е лекар.

Истина: Логопедът не е медик и няма право да предписва лекарства. Специалността е хуманитарна.
7 мита за логопеда
Мит 5: Логопедът има вълшебно хапче.

Истина: Комуникативните нарушения не се лекуват медикаментозно. Нужна е продължителна терапия и включване на близкото обкръжение на детето, за да се постигнат оптимални резултати в разумни времеви граници.

7 мита за логопеда
Мит 6: Логопедът съвместява работата на физиотерапевт, ерготерапевт, психолог, семеен консултант и още нещо

Истина: Логопедът може да Ви насочи към други специалисти, когато е нужно. Редно е всеки да носи отговорност за собствената си сфера на компетентност и да не поема ангажименти извън квалификациите си.
7 мита за логопеда
Мит 7: Логопедичната терапия не е  от особена важност.

Истина: Вярно е, че логопедичната терапия не е животоспасяваща, но умението за комуникация е ключово в ежедневието на всеки. Богатият език и ясния говор са от особено значение за успеха на личността!
Сподели