Звуковете [З] и [Ж]
Звуковете [З] и [Ж]
Звуковете [З] и [Ж]
Звуковете [З] и [Ж]
Звуковете [З] и [Ж]
Звуковете [З] и [Ж]

Звуковете [З] и [Ж]

20.00лв
Подходящо е за деца в предучилищна възраст и в началните класове.
Съдържа упражнения за съпоставяне на звуковете [З] и [Ж] в устната и в писмената реч на ниво думи, изречение и текст. Задачите са богато онагледени, така че привличат и задържат активно вниманието на детето.
Включено е приложение с карти и са дадени множество предложения как може да се играе с тях.
Помагалото е предназначено за пряка терапевтична работа в логопедичния кабинет. Също така може да се използва за допълнителни упражнения у дома.

Възраст: 5-9 години
Страници: 44 стр., пълноцветни
Формат: А4
*Работата с помагалото не замества терапевтичните сесии при логопеда!