Звуковете [Ц] и [Ч]
Звуковете [Ц] и [Ч]
Звуковете [Ц] и [Ч]
Звуковете [Ц] и [Ч]
Звуковете [Ц] и [Ч]

Звуковете [Ц] и [Ч]

20.00лв
Помагало за диференциация на звуковете [Ц] и [Ч].
Темите са условно разделени на две части - започват със задачи за устна реч и продължават с такива за писмена.
Упражненията са богато онагледени и поднесени в игрова форма.
Предназначено е за пряка терапевтична работа в логопедичния кабинет. Също така може да се използва у дома под супервизия на логопед.

Възраст: 5-9 години
Страници: 44 стр., пълноцветни
Формат: А4
*Работата с помагалото не замества терапевтичните сесии при логопеда!