Промоция

Комплект "Всички логопомагала"

124.00лв (155.00лв)
Комплектът съдържа всички 9 книги, издадени до момента:
- Мишокът Мишо и звук [Ш]
- Жабата Жужи и звук [Ж]
- Туканът Чоки и звук [Ч]
- Тигърчето Ради и звук [Р]
- Ленивецът Лени и звук [Л]
- Семейство Нилови-Клокодилови и звуковете [Р] и [Л]
- Звуковете [С] и [Ш]. Помагало за диференциация.
- Звуковете [З] и [Ж]. Помагало за диференциация.
- Звуковете [Ц] и [Ч]. Помагало за диференциация.