Тигърчето Ради и звук [Р]
Тигърчето Ради и звук [Р]
Тигърчето Ради и звук [Р]
Тигърчето Ради и звук [Р]
Тигърчето Ради и звук [Р]
Тигърчето Ради и звук [Р]

Тигърчето Ради и звук [Р]

20.00лв
„Тигърчето Ради и звук [Р]” е помагало за автоматизация на звук [Р]. Създадено е в помощ на логопедите, родителите и децата.
Процесът по овладяване на трудния звук е наситен със забавни езикови игри. Страниците са богато онагледени, задържащи детското вниманието.
Занятията включват внимателно подбрани фонологични задачи и автоматизация на звук [Р] на ниво срички, дума, изречение и текст. Дадени са възможности за самостоятелна продукция.
Лексикалният запас е съобразен с логопедичните принципи. (Употребата на звук [Л] е сведена до минимум. В темите се избягва включването на звук [Р] в комбинация с все още не автоматизирани позиции или комбинация от гласни/съгласни.)
ЛогоПомагалото е разработено от практикуващ логопед и е изпробвано с деца с комуникативни нарушения.
Възраст: 5-7 години
Страници: 48 стр., пълноцветни
Формат: А4
*Работата с помагалото не замества терапевтичните сесии при логопеда!