Семейство Нилови-Крокодилови и звуковете [Р] и [Л]
Семейство Нилови-Крокодилови и звуковете [Р] и [Л]
Семейство Нилови-Крокодилови и звуковете [Р] и [Л]
Семейство Нилови-Крокодилови и звуковете [Р] и [Л]
Семейство Нилови-Крокодилови и звуковете [Р] и [Л]
Семейство Нилови-Крокодилови и звуковете [Р] и [Л]
Семейство Нилови-Крокодилови и звуковете [Р] и [Л]
Семейство Нилови-Крокодилови и звуковете [Р] и [Л]

Семейство Нилови-Крокодилови и звуковете [Р] и [Л]

15.00лв
Помагалото се състои от структурирани работни листове за диференциация на звуковете [Р] и [Л].
Организирано е по езикови теми: “На пазар”, “Диви животни”, “Хобита”, "Сезони”, “Месеци”, “Професии”. По този начин обогатява познанията на децата за света и усъвършенства времевите им представи.
Подходящо е и за деца без артикулационни нарушения, при които е нужно допълнително да се развиват езиковите компетенции.
Упражненията са богато онагледени и поднесени в игрова форма.
Предназначено е за пряка терапевтична работа в логопедичния кабинет. Също така може да се използва у дома под супервизия на логопед.

Възраст: 5-7 години
Страници: 32 стр., пълноцветни
Формат: А4
*Работата с помагалото не замества терапевтичните сесии при логопеда!