Игри в колата

7 Август 2017г.

Игри за развитие на езиковите умения

gamesinthecar

Възползвайте се от възможността да упражните езиково-говорните умения на детето, докато пътувате. Ето няколко идеи за забавни игри:

Категории
Един от играчите избира категория, например „Животни“. Всички останали се редуват и казват дума от определената категория. Ако играч повтори вече казана дума или не може да се сети за название от категорията, изгаря. Играта продължава, докато остане само един от играчите. Той печели. За да усложните задачата, стеснете обхвата на задаваните категории (животни с опашки; животни, които започват с буквата „А“; червени зеленчуци; летни дрехи; зимни спортове и др.).

Време е за рими

За да упражнят фонологичните си умения, децата могат да измислят рими за нещата, които виждат през прозореца или в средата около тях. Например, детето избира думата „сок“. Другите играчи трябва да назоват римуващи се думи – ток, кок, рок, шок, смок и др. Играчът, който измисли най-много римуващи се думи, е победителят. Бонус е, ако се включат безсмислени думи (мок, пок, и т.н.). Играчите се редуват да отгатват дали изречената дума е истинска или не.

Градове и срички

Докато преминавате през различни градове, области или села, децата могат да отброяват сричките в названията им чрез пляскане (БУР – ГАС, ВАР-НА, АХ-ТО-ПОЛ). Друг вариант на играта е родителят да зададе предварително брой срички. Децата търсят думи около тях, които да са с този брой срички. Всеки печели по 1 точка при назоваване на дума. Играчът с най-много точки печели.

Що е то?

Играчите се редуват да описват познати предмети или обекти. Например: „Намислих си нещо за ядене, което расте на дърво. Плод е. Може да е червено, зелено или жълто. Започва с „Я“. Що е то?“ (ябълка) Всички останали се редуват да отгатват. Ако никой не познае, първият играч дава още пояснения. Който пръв познае, печели точка и сам задава следващата гатанка – описание.

Игри за усъвършенстване на артикулацията

Указателни табели

От детето се иска да наблюдава табелите и указателните знаци по пътя и да открие предварително зададена буква. Например, той/тя не изговаря точно звук Р във всички позиции на думата. Когато види буквата на "Р" на табела, трябва да я посочи и произнесе вярно и отчетливо. Само тогава печели точка. За да е по-забавна играта, всеки в колата избира буква. Който намери най-много букви по указателните знаци, печели. В допълнение децата могат да измислят думи или пък цели изречения, в които всяка дума започва с определената буква (Радо реже риба.).

Категории

Един от играчите избира категория, например „Цветове“. Децата се редуват да казват думи от определената категория, които съдържат конкретен звук. Ако се упражнява звук „Л“ в категория „Цветове“ подходящите думи са: лилаво, жълто, зелено и т.н. Ако играчът не може да се сети за дума, която отговаря на условията или повтори вече казана, изгаря. Играта продължава, докато остане само един от играчите. Той е победител.

Скоропоговорки

Измислете скоропоговорки с желания за упражнения звук. Започва се с определена сричка, която се римува с последната дума. Нека детето ги казва бързо и бавно, силно и тихо. За да се усложни играта, детето също може да измисля самостоятелно скоропоговорки.

Ето няколко предложения от нас:

СА-СА-СА – САНИ ИМА РУСА КОСА.

ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ – ЗАЙО ЗЕЛЕ ВЗЕ ОТ ТЪМНО МАЗЕ.

АР – АР – АР – ЦАРУВА ЦАР.

АЧ – АЧ – АЧ – ВРЕМЕ Е ЗА МАЧ.

Източници:

Превод и адаптация: логопед Невена Илиева
Сподели
Уебсайт в Alle.bg